Chứng khoán phái sinh (Deriatives) và những lợi ích mang lại

Chứng khoán phái sinh (Deriatives) và những lợi ích mang lại

Nhắc đến chứng khoán, mọi người thường chỉ nghĩ đến cổ phiếu, trái phiếu như những công cụ đầu tư hiệu quả, trong khi thị trường chứng khoán còn rất bao la, mà cổ phiếu, trái phiếu chỉ là một vài trong số đó. Còn vô số những khái niệm và công cụ đầu tư khác phải kể đến, mà chứng khoán phái sinh (CKPS) chính là yếu tố quan trọng đầu tiên không thể bỏ qua. Ở  bài viết này, FESE chỉ đưa ra khái niệm cơ bản về CKPS và một số lợi ích của CKPS khi bạn tham gia thị trường chứng khoán.